Privacyverklaring 

 

Persoonsgegevens 

Het Betty Asfalt Complex kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat jij gebruik maakt van de diensten van onze website (het aanschaffen van een ticket voor een voorstelling bij ons). Het Betty Asfalt Complex slaat daartoe je opgegeven naam, je e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats en eventueel huisnummer + postcode op.  

 

Waarom? 

Het Betty Asfalt Complex verwerkt deze gegevens om een mailing en/of nieuwsbrief te sturen over onze komende voorstellingen. Ingeschrevenen hebben altijd de mogelijkheid om zich af te melden voor deze mailing/nieuwsbrief. Het telefoonnummer wordt alleen gebruikt bij calamiteiten zoals het op korte termijn niet-doorgaan van een voorstelling. Het email-adres eveneens en daarnaast alleen voor de nieuwsbrief en mailingen van ons uit en bij correspondentie over verkochte tickets. 

 

Bewaren van gegevens 

Het Betty Asfalt Complex bewaart deze persoonsgegevens in een programma, waar alleen de werknemers van Het Betty Asfalt Complex en de beheerder van de site toegang tot hebben.  

De persoonsgegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.